Mini-kurs gry na gitarze „Kiedy byłem małym chłopcem”

O kursie

Mini-kurs gry na gitarze „Kiedy byłem małym chłopcem”
(10 ćwiczeń)

Główny cel: łączenie grania na gitarze ze śpiewem

Utwór: „Kiedy byłem małym chłopcem”
z rep. zespołu Breakout z płyty „Blues” (1971)
tekst: Bogdan Loebl
muzyka: Tadeusz Nalepa


Czego nauczysz się w kursie?

 Łączenie śpiewu z graniem

Specjalnie wybrany utwór – wspólne podziały rytmiczne, łatwe akordy i przejścia

Przejrzyste opracowanie na 1 kartce

Bardzo prosta funkcja gitary

pociągnięcia (arpeggio)

proste bicie

fragment solowy oparty na pentatonice

Kilka słów o tonacji

Kapodaster. Czy zastosować +2 (oryginalna tonacja h-moll) czy pozostać w tonacji a-moll?

Diagramy akordów dopasowane do utworu

Propozycja ćwiczeń dodatkowych

palm muting (P.M.) w grze akordowej (wersja z koncertu „bez prądu” Łódź 1994)

komentarz struktury utworu (klasyczny 12-to taktowy blues)

wykończenie frazy (z oryginału z płyty „Blues” z 1971)


Ćwiczenia

 Ćw.1 – Śpiew do jednego akordu – łączenie wybrzmiewających akordów z biciem

Ćw.2 – Ćwiczenia ze zmianą akordu

Ćw.3 – Wejście w melodię z przedtaktu (ze zmianą akordu)

Ćw.4 – Bicie gitarowe w czasie śpiewu (zagęszczenia uderzeń do rytmu dźwięków melodii)

Ćw.5 – Oryginalny rytm gitary a bicie harcerskie (czy grać oryginalnie?)

Ćw.6 – Schemat klasycznego 12-to taktowego bluesa

Ćw.7 – Zmiana akordu i rytmu akcentującego koniec frazy (z płyty „Blues” Breakout rok 1971)

Ćw.8 – Granie melodii (solo wstępu)

Ćw.9 – Łączenie melodii i gry akordowej

Ćw.10 – Przykład alternatywnego rytmu (z wersji akustycznej – koncert „bez prądu” Łódź 1994)


Materiały do ćwiczeń (do pobrania w ćwiczeniu 1)

Filmy – 10 ćwiczeń

TuxGuitar – 3 pliki z tabulaturami (utwór, ćwiczenia, wersja akustyczna)

Opracowania .pdf – 4 plik (tekst z akordami, tabela z diagramami akordów, tabulatura melodii, tabulatura pentatoniki a-moll)

Plik .mp3 – nagranie ćwiczenia 9  do grania w pętli

Aby rozpocząć ćwiczenia, przejdź do zakładki: „Curriculum”.

Show More

Course Content

„Kiedy byłem małym chłopcem” – łączenie gitary i śpiewu – 10 ćwiczeń
Łączenie gitary i śpiewu z elementami gry solowej i różnymi rodzajami akompaniamentu

 • Ćwiczenie 1: Śpiew do jednego akordu
  24:02
 • Ćwiczenie 2: Śpiew ze zmianą akordu
  21:26
 • Ćwiczenie 3: Śpiew ze zmianami kilku akordów
  16:44
 • Ćwiczenie 4: Prowadzenie rytmu – bicie gitarowe w czasie śpiewu
  21:26
 • Ćwiczenie 5: Oryginalny rytm gitary a bicie harcerskie
  24:35
 • Ćwiczenie 6: Schemat klasycznego 12-to taktowego bluesa
  24:00
 • Ćwiczenie 7: Zmiana akordu i rytmu akcentującego koniec frazy
  20:13
 • Ćwiczenie 8: Granie melodii (solo wstępu)
  56:57
 • Ćwiczenie 9: Łączenie melodii i gry akordowej
  19:02
 • Ćwiczenie 10: Przykład alternatywnego rytmu
  25:00